Rapport_TLHE_Sandahl_Rapport_nr3_2020Ceul.pdf (529.71 kB)

Samhällskunskapsämnet och det kraftfulla kunnandet

Download (529.71 kB)
report
posted on 27.05.2020, 20:08 by Johan Sandahl

Lärarstudenter i samhällskunskap ska samtidigt lära sig sitt ämne och reflektera över vad det kunnande består i då de själva ska lära ut ämnet till elever. Tidigare forskning visar att studenter i liten utsträckning får ta del av det disciplinära kunnandet på ett systematiskt sätt, särskilt i början av sin utbildning. Detta projekt adresserar studenternas förståelse av ämnesinnehållet i samhällskunskap och de inslag som undervisningen måste adressera för att öka studenternas förståelse av disciplinärt kunnande. Utgångspunkten är det utbildningssociologiska begreppet ”kraftfullt kunnande” (powerful knowledge, se Young, 2008) som använts för att stimulera studenternas reflektioner kring vad ett kunnande i samhällskunskap innebär. Projektet undersöker studenternas (n = 34) förförståelse som sedan använts för att designa undervisning inom ramen för studenternas ämnesdidaktiska utbildning. Eftertesterna visar att studenternas reflektioner utvecklas, men att undervisningsdesignen skapade nya problem i relation till kunskapsbegreppet.

History

Original title

Samhällskunskapsämnet och det kraftfulla kunnandet Lärarstudenternas förståelse av ämneskunnande i samhällskunskap och möjliggörande undervisningsstrategier

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Licence

Exports

Reports on Teaching and Learning in Higher Education | Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning

Licence

Exports