TLHE_Rapport_Ohlsson_2019_5.pdf (1.55 MB)

Seminariet som undervisningsform

Download (1.55 MB)
report
posted on 30.04.2019, 19:43 by Robert Ohlsson
Seminarier utgör ett vanligt inslag i undervisningen på universitet och högskola och tillskrivs ofta en viktig funktion för studenters lärande. För att bidra till lärares egen reflektion över hur seminariet används i undervisningen genomfördes ett projekt där ett reflektionsmaterial skapades med utgångspunkt i litteratur och intervjuer med lärare om deras erfarenheter av seminarieledning. Föreliggande rapport behandlar överväganden i planering och genomförande av undervisningsseminarier gällande: seminariers målsättningar, syften och former, upplevda utmaningar i användandet av seminariet som undervisningsform, samt rollen som seminarieledare.

Funding

Stockholm University

History

ISSN

2003-1688

Licence

Exports