TLHE nr 2 Rapporter_David Cardell_21.03.11.pdf (294.16 kB)

Stärkt forskningsförankring i studentuppsatser: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Download (294.16 kB)
report
posted on 14.03.2021, 14:45 by David Cardell
I rapporten presenteras ett utvecklingsprojekt för att stärka studentuppsatsers forskningsförankring, inom ramen för en
lärarutbildning, fritidshemspedagogik samt i relation till huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap. Utmaningar gällande att förankra uppsatsämnen och uppsatsskrivande i aktuell forskning inom kursen Självständigt arbete i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem identifieras. I korthet skisseras dessa utmaningar i förhållande till lärarutbildningens komplexa innehåll och organisation och fler- och tvärvetenskaplig utbildning. Rapporten beskriver arbetet med en vägledning till studenter och handledare som ska visa på möjligheter och krav inom kursen och området fritidshemspedagogik, vilket ska ge stöd i formulering av uppsatsämnen samt för genomförande av studier.

History

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

318 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen | Department of Child and Youth Studies

Licence

Exports

Reports on Teaching and Learning in Higher Education | Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning

Licence

Exports