TLHE_Rapporter_Bolander_Laksov_K._och_Reierstam_H._2022_1.pdf (447.05 kB)
Download file

Upplevelser av undervisningen online vid Stockholms universitet - en uppföljande studie ett år senare

Download (447.05 kB)
report
posted on 18.01.2022, 11:35 by Klara Bolander LaksovKlara Bolander Laksov, Helena Reierstam
I samband med Covid -19 pandemin våren 2020 skedde en snabb övergång till online-undervisning. Studenters och lärares upplevelser från övergången dokumenterades genom den enkät som skickades ut samma år i juni. Ett år senare skickades en reviderad version av enkäten ut igen med syfte att följa upp hur det hade gått. Resultatet från enkäten beskrivs i denna rapport. Sammanfattningsvis kan sägas att flera av erfarenheterna som kartlades i den första enkäten kvarstår, samtidigt som det också märks att både studenter och lärare har hittat rutiner i att ge och ta del av utbildning online. Vissa förbättringar av undervisningen syns, men utmaningar kvarstår också, och pekar på behov av mer genomgripande förändringar i fråga om stödsystem och resurser samt kompetensutveckling för att kunna ge utbildning online med hög kvalitet. Det som framkommer starkast av allt är att studenter och lärare saknar att vara i samma fysiska rum, med allt vad det innebär.

History

Original title

Upplevelser av undervisningen online vid Stockholms universitet - en uppföljande studie ett år senare

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

306 Institutionen för pedagogik och didaktik | Department of Education

access_condition

europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC

access_level

public