Stockholm University
Browse
TLHE_Rapporter_Rejman__Falk_2021_5_. pdf.pdf (1.3 MB)
Download file

Vidareutveckling av kurserna i självständigt arbete –VAKSA

Download (1.3 MB)
report
posted on 2021-12-17, 09:01 authored by Katarina RejmanKatarina Rejman, ylva Falk
Raporten beskriver ett projekt där kurserna i självständigt arbete utvecklats med syfte att i högre grad stödja studenternas skrivande för att bereda dem ökade möjligheter at klara kurserna och uppnå en högre nivå i sitt arbete på avancerad nivå.


History

ISSN

2003-1688