1/1
2 files

Designmönster: Gruppsamarbete

educational resource
posted on 05.04.2019, 14:18 by Ulf Olsson, Hugues Engel
Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla
pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera
och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a.
pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag
hur en lärare kan arbeta med kursdesign, framförallt i den lärplattform som Stockholms
universitet, kallad "Athena". Detta mönster handlar om att organisera studenternas samarbete i Athena.

This is a design pattern created in conjunction with a development project at the Center for
the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The project aims at
developing educational practice for university teachers who work with learning management
platforms enabling them to plan and organize their teaching. Design patterns are an
established method of identifying and mapping educational problems in order to offer
solutions. This design pattern is a proposal how a teacher can work with course design,
especially in Stockholm University learning platform "Athena". This pattern is about organising students' collaboration in Athena.


Detta designmönster kan användas i relation till ett annat mönster i databasen med titeln "Gruppsamarbete utan insyn mellan grupperna" se https://doi.org/10.17045/sthlmuni.7092827.v1

Funding

Centrum för Universitetslärarutbilding, CeUL, Stockholms universitet

History

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports