1/1
2 files

Engaging First time users to online learning

educational resource
posted on 05.04.2019, 13:45 by Cormac Mc Grath, Sofie Wennström, Hugues Engel, Ola Knutsson, Ulf Olsson
This design pattern addresses how teachers can engage students who are new to Athena, or new to online learning.

This is a design pattern created in conjunction with a development project at the Center for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The project aims at developing educational practice for university teachers who work with learning management platforms enabling them to plan and organize their teaching. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions. This design pattern is a proposal how a teacher can work with course design, especially in Stockholm University learning platform "Athena".


Detta designmönster beskriver hur lärare kan öka medvetenheten hos studenter som inte använt Athena, eller som inte arbetat med digitalt kurser förut.


Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med kursdesign, framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".

History

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports