1/1
0/0

Monitoring student progress in course activities - Följ studentens framsteg i kursen

educational resource
posted on 27.06.2019 by Thashmee Karunaratne, Ulf Olsson
This design pattern is about setting up monitoring student progress in course activities.

You maybe interested in knowing how the students engage in course activities and how they are reading course material. This is an important indicator to look at,especially if you are concerned about taking preventive actions to reduce student dropout rate in your course. In a class, there could be outstanding and average students as well as students at risk.This distribution is severe in online courses. Keeping the average student’s learning path and the time plan as the base, you could monitor student’s progress to identify students lagging behind and provide them more support to complete the course.

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med kursdesign, framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".

Funding

Centrum för Universitetslärarutbildning

History

Original title

Monitoring student progress in course activities

Original language

English

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Förslag | Suggestion

Licence

Exports