AkademisktSkrivandeUppsats.pdf (532.34 kB)

Akademiskt skrivande och vägledning till uppsatsarbete

Download (532.34 kB)
online resource
posted on 12.03.2021, 15:45 by David Cardell
En vägledning för studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, med fokus på akademiskt skrivande som ger en vägledning till uppsatsarbete.


History

Original language

Swedish

Audience level

  • Kandidatnivå
  • Magisternivå
  • Masternivå
  • Praktiserande lärare
  • Universitetslärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Utbildningsvetenskap

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Grundlärarprogrammet

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

318 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen | Department of Child and Youth Studies

Exports