SRRD2021_01.pdf (860.94 kB)
Download file

Från jämställda par till ojämställda föräldrar: Rationella par eller begränsade val?

Download (860.94 kB)
preprint
posted on 15.02.2021, 09:13 authored by Helen ErikssonHelen Eriksson, Maria BrandénMaria Brandén
I den här rapporten diskuteras två områden. Först går vi igenom föräldraskapets betydelse för ojämställdhet på arbetsmarknaden och visar empiriska exempel på hur jämställda par blir ojämställda föräldrar. Sedan följer en genomgång av två övergripande perspektiv för att förstå varför par ”bestämmer sig” för att bli ojämställda: å ena sidan ett individ- och parperspektiv och å andra sidan ett arbetsplatsperspektivet. Eftersom föräldraskapet är tidpunkten där ojämställdheten skapas, en ojämställdhet som ofta kvarstår resten av yrkeslivet, så tittar vi på fördelningen av föräldraledigheten. Individ- och parperspektivet, som också är ett av det vanligaste när föräldrar själva får frågan om varför de delade föräldraledigheten såsom de gjorde, är att det berodde på ett rationellt beslut som togs inom paret. Huvudargumentet har varit att mäns generellt högre löner än kvinnor ligger till grund för parets rationella beslut att låta kvinnan ta en större del av föräldraledigheten. Det andra perspektivet, arbetsplatsperspektivet, skiftar istället fokus till förväntningar på arbetsplatsen. Här utgår man istället från att föräldraledighetsbeslutet tas av varje enskild förälder i relation till vad som är ”möjligt” på deras arbetsplats. I detta arbetsplatsperspektiv pekar man på att vad som är ”möjligt” på arbetsplatsen styrs av om arbetstagaren är mamma eller pappa; där en föräldraledighet på sex månader på samma arbetsplats kan uppfattas som ”för kort” om arbetstagaren är mamma och ”för lång” om denne är en pappa.

Funding

Tjänstemännens centralorganisation, TCO

History

ISSN

2002-617X

Original title

Från jämställda par till ojämställda föräldrar: Rationella par eller begränsade val?

Original language

Swedish

Publication date

15/02/2021

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology