TLHE_Rapport_Premat_2019_2.pdf (563.66 kB)
Download file

Hur kan man lära studenter att undvika plagiering?

Download (563.66 kB)
preprint
posted on 27.08.2021, 10:34 by Christophe PrematChristophe Premat

I Sverige finns det många rekommendationer för att motarbeta fusk och plagiat, alla kursplaner och kursbeskrivningar på universitetet innehåller en text som förklarar konsekvenserna för fusk och plagiat. Förståelsen för det tekniska systemet är också viktig för att garantera en akademisk kvalitet. Stockholms universitet arbetade med Turnitin och har påbörjat ett samarbete med Urkund. Problemet är att det är för sent när man konstaterar ett plagiatsfall. Tittar man närmare på studentinlärningen, märker man att det finns olika steg i hur man hämtar in kunskap. Studenter brukar lära sig vissa grundfakta innan de reflekterar över dem. Projektet analyserar hur studenter använder vissa nätkällor och kan vara i närheten av plagiering om de inte diskuterar dessa "snabba" källor (Wikipedia).

Funding

Centre for the Advancement of University Teaching

History

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688