Läsanvisningar inför tema 2.pdf (595.73 kB)

Läsanvisningar Skolans kunskapsuppdrag

Download (595.73 kB)
preprint
posted on 02.10.2018, 14:11 by Jonas Gustafsson
Läsanvisningar i Rektorsprogrammet, år 3 höstterminen 2018, om skolans kunskapsuppdrag. Texten går igenom böcker på litteraturlistan och anger tematiseringar som kan användas på uppföljande seminarium.

History

Original title

Läsanvisningar inför tema 2 - Att leda kunskapsuppdraget

Original language

Swedish

Audience level

  • Masternivå

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Utbildningsvetenskap

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat

Licence

Exports

Stockholm University Open Educational Resources | Stockholms universitets Öppna Pedagogiska Resurser

Categories

Licence

Exports