designmonsterakademiskintegritet.pdf (140.25 kB)
Download file

Att presentera akademisk integritet

Download (140.25 kB)

 

   

En viktig del av den akademiska grundutbildningen är att studenterna lär sig vad akademisk integritet innebär samt hur man som student bör arbeta med eget skrivande och sina uppsatser i högre utbildning. 

Idag finns vid Stockholms universitet en handbok om hur man kan motverka plagiering på svenska och engelska för lärare, men det saknas ett material som vänder sig till studenter. 


     

An important requirement of the academic education is that the students learn what academic integrity means and how they should work with their own writing and essays. At Stockholm University, there is a handbook on how to avoid plagiarism in Swedish and English for teachers, but there is a lack of resources designed for students so that they know all the dimensions of academic integrity. 

Funding

Centre for the Advancement for the University Teaching

History

Original title

Presenting academic integrity

Original language

Swedish

Associated Publication

Bendixen, Christine; Gunnerstad, Annelie; Premat, Christophe (2022): Plagiat — hur kan det undvikas?. Reports on Teaching and Learning in Higher Education. Report. https://doi.org/10.17045/sthlmuni.19664223.v2

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Förslag | Suggestion

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

public

access_condition

PUBLIC