ChristineStorr-RäDa2018.pdf (13.49 MB)

Presentation AI, blockchain and legal risks

Download (13.49 MB)
presentation
posted on 04.12.2018, 21:41 by Christine Storr
Presentation on AI, blockchain and legal challenges, at Rättssäkerhetsdagen, organised by Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR), Stockholm, 13 November 2018

History

Original title

Rättighetsskydd, risk och blockchain

Original language

Swedish

Exports

Stockholm University

Categories

Exports