TLHE_Rapport_Joel_Frykholm_2019.pdf (440.87 kB)

Förbättringar av stödsystemet för uppsatsskrivande inom ramen för Master's Program in Cinema Studies vid Stockholms universitet

Download (440.87 kB)
report
posted on 19.06.2019, 19:14 by Joel Frykholm

Denna rapport dokumenterar den inledande fasen av ett pedagogiskt förändringsarbete som initierades vid Enheten för filmvetenskap under hösten 2018. Projektets långsiktiga mål är att förbättra det stöd som enheten erbjuder studenter som skriver examensarbete (30hp) inom ramen för mastersprogrammet i filmvetenskap, vilket i sin tur kan antas bidra till bättre genomströmning och uppsatser av högre kvalitet.


This report presents an account of the initial phase of a pedagogical project that was initiated at the Section for Cinema Studies in the fall of 2018. The longterm goal of the project is to improve the support system that is available to students who are writing their MA thesis as part of the Master’s Program in Cinema Studies, which, in turn, is assumed both to raise the schoarly quality of the MA theses and help more students complete their projects on time.

History

Original title

Förbättringar av stödsystemet för uppsatsskrivande inom ramen för Master's Program in Cinema Studies vid Stockholms universitet

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Licence

Exports