Stockholm University
Browse
Haller_argumenten_NNR.pdf (1.81 MB)

Håller argumenten: en genomgång av kritiken som rör miljöanalysen av de nordiska näringsrekommendationerna 2023

Download (1.81 MB)
report
posted on 2024-03-18, 16:30 authored by Amanda Rochell WoodAmanda Rochell Wood, Janice Swan, Talia Masino, Bjørk Tørnqvist, Irina Herzon, Elin Röös

För första gången i dess 50-åriga historia tar den senaste versionen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023) hänsyn till både hälsa och miljö vid utformningen av sina rekommendationer. Många aktörer runt om i Norden har välkomnat beslutet att bredda NNR till att omfatta även miljömässig hållbarhet. De uppdaterade rekommendationerna och den rapport i vilken de presenteras har tagits emot väl av myndigheter och ledande forskare i Norden och internationellt. Men de nya rekommendationerna har också fått kritik från framför allt kött- och mejeribranschen och lantbruksorganisationer. I denna rapport diskuterar vi den mest framträdande kritiken vad gäller den miljömässiga delen av NNR.

History

Original title

Håller argumenten: en genomgång av kritiken som rör miljöanalysen av de nordiska näringsrekommendationerna 2023

Original language

 • Swedish

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

 • 481 Stockholms Resilienscentrum | Stockholm Resilience Centre

access_level

 • public

access_condition

 • PUBLIC

Usage metrics

  Stockholm University

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC